Diverse feilsøkere

 

Fisher PF-18 mantelfeilsøker
Fisher XLG-90 ultrasonisk detektor
Fisher ESP og V-150 spenningsdetektorer

 

PF-18 mantelfeilsøker [tilbake til toppen]

   

Fisher PF-18 er en skikkelig arbeidshest når det kommer til lokalisering av mantel/jordfeil. Den finner sin anvendelse på telekabler, antennekabler og andre signal og strømkabler. For å finne feil med PF-18 må kabeltraséen kartlegges først. Dette kan raskt utføres med en Fisher TW-770 eller tilsvarende kabelsøker.

PF-18 består av en sender, kontrollboks/mottager og målebøyle. Senderen legger et signal på lederen som skal sjekkes. Kontrollboksen og bøylen kobles sammen og brukes for å ta målinger bortover traséen.
Bøylen har to skarpe tupper som trenger gjennom bakken og skaper kontakt med jord. Ved å måle små variasjoner i spenning mellom tuppene på bøylen kan retningen til bruddstedet anvises. LCD displayet på kontrollboksen peker til høyre eller til venstre inntil bruddet er sentrert i midten av bøylen.

PF-18 er et kostnadseffektivt og betjeningsvennlig alternativ for de som ikke har behov for dyre og kompliserte jorfeilsøkere.

Anvendelsesområde: -10° til 60°C
Batterier (sender/mottager): 2 x 6V lanterne / 9V standard
Batterilevetid (sender/mottager): 120 timer / 40 timer
Batteritest: Automatisk
Utgangssignal: 5 Hz pulser 250V peak
Inngangsfølsomhet 1µV; kan detektere feil i overkant av 1 megaohm
Vekt (sender/mottager): 4,7 kg / 1,4 kg

 

XLG-90 ultrasonisk detektor [tilbake til toppen]

Problemsøking med ultrasoniske detektorer finner anvendelse på en rekke områder. Defekte isolatorer og transformatorer i høyspenningsnett kan være opphav til utladninger som lett oppfanges med XLG-90. Ultrasoniske målinger kan også lede frem til lekkasjepunkter i rør og beholdere samt indikere feil som slitte lagere i roterende maskineri.


Den nye XLG-90 ultrasonisk detektor kombinerer flere ønskelige funksjoner som kun har vært tilgjengelig på langt dyrere utstyr. Mikrofonen er integrert med kontrollhuset og en innebygd høyttaler og LCD display gir akustisk og visuell tilbakemelding. Den lave vekten (0,8 kg) og pistolgrepet gjør den lett å håndtere.

Et elektronisk filter gir muligheten til å eliminere forstyrrende lyder og søke seg inn på det aktuelle frekvensbånd. De medfølgende hodetelefoner er til stor nytte i områder med mye støy. XLG-90 har en dynamisk sperre som demper plutselige smell som kan skade øret.

Den gjennomsiktige parabolen gir brukeren klar sikt til området XLG-90 rettes mot. Samtidig gir den en veldig retningsbestemt respons som i kombinasjon med en følsomhetskontroll letter arbeidet med å punktlokalisere problemområdet.

Ved å benytte den ultrasoniske sender (ekstrautstyr) kan XLG-90 brukes til å finne svake punkter og hull i tanker og andre beholdere.

Frekvensbånd: 38-42kHz
Fra høyttaler/hodetelefoner: 100Hz-5kHz
Forsterkning: 85dB
Batterier: 2 stk 9V
Batterilevetid: 20 timer
Temperatur tålighet: -20°C til 50°C
Vekt komplett med koffert: 2,9 kg
Sender (tilleggsutstyr): 40kHz

 

ESP og V-150 spenningsdetektorer [tilbake til toppen]

ESP (nederst) og V-150 er konstruert for å varsle om veskselspenninger i kabler, elektrisk utstyr og på konduktive overflater. De registrerer det elektriske feltet fra AC potensialer over 60 volt, uten berøring og i trygg avstand.

Begge enheter er på størrelse med en lommelykt og betjenes med en hånd. ESP kan brukes i enden av en stav for rask kontroll av høyspenningsinstallasjoner. En konstant tone indikerer vekselspenning i nærheten. Et pulserende signal indikerer at det ikke er noen aktive ledere i nærheten.

Den største forskjellen mellom ESP og V-150 er sammensetningen. V-150 er støpt i Delrin plast. ESP er sammensatt av to sylindere i aluminium og belagt med varme-krympet vinyl for høy isolasjonsmotstand (50 kV for ESP mot 1 kV for V-150). Den ytre sylinderen fungerer som en skjerm for sensoren som sitter i den innerste sylinderen. Ved å dra skjermen ut reduseres følsomheten og responsen blir mer retningsbestemt. Dette gjør at det er mye enklere å fokusere inn på spenningskilden med ESP, spesielt ved høyspenning.

Rekkevidde ESP
Spenning Rekkevidde, maksimal Rekkevidde, m. skjerm 2 cm ut
120 V 15-25 cm -
220 V 25-35 cm -
480 V 70-100 cm 5 cm
1 kV 100-150 cm 30-35 cm
10 kV 300 cm eller mer 120-170 cm

Spesifikasjoner ESP
Anvendelsesområde: -10 til 45°C, 0-90% luftfuktighet
Strømforsyning: Internt 9V batteri
Batterilevetid: 200 timer
Isolasjonsmotstand: 50 kV (tørr og ren)
Vekt: 425 g

 

 

Disse sidene blir ikke lenger oppdatert. Gå til våre nye internettsider på http://www.detektor.no for oppdatert informasjon.

Haugenveien 2, 1400 Ski
telefon: 64 94 30 70

email: eskel@online.no
Internett: http://www.eskel.no
 
Copyright © 1998 Eskeland Electronics