Metalldetektorer for lokalisering av kummer, stoppekraner, oppmålingspunkter, tapt verktøy o.l.


Fisher M-97 metalldetektor - Vår bestselger
Fisher M-55 metalldetektor - Billig og god
Fisher FX-3 magnetometer - For kumlokk og annet jern

 

M-97 metalldetektor [tilbake til toppen]

 
Fisher M-97 er vår mest populære metalldetektor og en videreutvikling av forgjengeren M-96. M-97 er konstruert for de som stiller høye krav til pålitelighet og ytelse. Den er meget solid, har en vannsikker utforming og er enkel å bruke. Høy følsomhet for alle metaller gjør at den egner seg til en rekke forskjellige oppgaver. Lokalisering av gatebokser, kumlokk, stoppekraner, markører og tapt verktøy er noen eksempler på anvendelsesområder for M-97. Metall indikeres ved lyd og utslag på visemeter.

Fisher M-97 kan bestilles med 11 tommers søkeplate for 20-40% større rekkevidde.

[referanseliste M-96/97 metalldetektor]

Anvendelsesområde: -20° til +50°C
Rekkevidde m/8" søkehode: 20 cm for 1" markør, 80-110 cm for kumlokk
Vekt: 1,5 kg
Batterier: 2 stk 9V
Batterilevetid: 40 timer

 

M-55 metalldetektor [tilbake til toppen]

Fisher M-55 er en solid metalldetektor med en automatikk som gjør den meget enkel å ta i bruk. Den har bare én knapp for aktivering og klargjøring. Lyd fra høyttaler indikerer metall.

Anvendelsesområde: -20° til +50°C
Dybderekkevidde: 15 cm for 1" markør, 40-70 cm for kumlokk
Vekt: 1,2 kg
Batterier: 1 stk 9V
Batterilevetid: Opptil 35 timer

 

FX-3 magnetometer [tilbake til toppen]

Fisher FX-3 er konstruert for å lokalisere jernpåler (markører), kummer og andre ferromagnetiske gjenstander og er enestående til prisen. FX-3 har en høy følsomhet for jern og reagerer ikke på aluminium, kobber eller andre ikke-magnetiske metaller.

Enkel betjening sikrer effektivitet i felten. FX-3 er klar til bruk umiddelbart etter at den blir tatt ut av kofferten. Den har ingen bevegelige deler som må justeres. FX-3 aktiveres raskt med den ene knappen, som også fungerer som en følsomhetskontroll. Lyd fra høyttaler indikerer jern.

Anvendelsesområde: -20° til +50°C
Rekkevidde: 130-160 cm for kumlokk, 100-130 cm for 40 cm jernpåle
Vekt: 1,1 kg
Batterier: 1 stk 9V
Batterilevetid: Opptil 35 timer

 

 

Disse sidene blir ikke lenger oppdatert. Gå til våre nye internettsider på http://www.detektor.no for oppdatert informasjon.

Haugenveien 2, 1400 Ski
telefon: 64 94 30 70

email: eskel@online.no
Internett: http://www.eskel.no
 
Copyright © 1998 Eskeland Electronics