Utstyr for lekkasjesøking på vannledninger

Mekanisk lytteutstyr: Geofon og lyttestav Aqua M-50 ventillytter Aqua M-200 marklytter
LOKAL-300 lekkasjekorrelator AquaCorr+ lekkasjekorrelator LOKAL-100/5 superkorrelator
 
Leakstation loggere for automatisk lekkasjeovervåking Dataloggere for trykk og mengde Quadrina innstikksmålere Sensistor H2 Detektor

Mye av utstyret for lekkasjesøking baserer seg på å lokalisere lekkasjer ved lyden de avgir. Dette inkluderer marklyttere, ventillyttere, lydloggere og korrelatorer.

Vann som unnslipper et rør under trykk gir opphav til tre karakteristiske lyder. Den første lyden oppstår som følge av friksjonen mellom vannet og røret i lekkasjepunktet. Det andre lyden oppstår i det vannet slår inn i jordmassene utenfor røret. Den tredje lyden oppstår som følge av vannets turbulens i hulrommet som dannes rundt lekkasjepunktet. Disse karakteristiske lydene forplanter seg som vibrasjoner gjennom bakken og lagsetter røret og gjør det mulig å lytte opp lekkasjene.

Det finnes også mye utstyr som ikke baserer seg på lyd. En flyttbar vannmåler som Quadrina innstikksmåler kan være et nyttig hjelpemiddel for å lokalisere den sonen som lekkasjesøket bør konsentreres i. En datalogger som Spectralog kan benyttes til logge data fra en Quadrina eller annen vannmåler som ikke er tilknyttet driftsovervåkningen. Dette kan være nyttig for å studere minimum nattforbruk som er et sentralt mål i evaluering av lekkasjeprosenten.

Sensistor Hydrogen Detektor fungerer etter sporgassprinsippet og har vist seg effektiv på lekkasjer som lager for lite lyd til å kunne detekteres med lytte utstyr.

Klikk på linkene nedenfor for ytterligere informasjon om hver av produktene.

Lekkasjelyttere for mark- og ventillytting:

Lekkasjekorrelatorer:

Sporgass utstyr - Hydrogen metoden:

Driftsovervåking:

 

 

Disse sidene blir ikke lenger oppdatert. Gå til våre nye internettsider på http://www.detektor.no for oppdatert informasjon.

Haugenveien 2, 1400 Ski
telefon: 64 94 30 70

email: eskel@online.no
Internett: http://www.eskel.no
 
Copyright © 1998 Eskeland Electronics