LOKAL-300 korrelator og marklytter

Tyske FAST GmbH har utviklet en ny korrelator som har fått en god mottagelse i markedet. Den nye LOKAL-300 er et kostnadseffektivt instrument som er konstruert for å dekke grunnleggende behov ved lekkasjesøking på vannledninger. Dette er en korrelator og en marklytter av høy kvalitet kombinert i samme instrument.

Korrelatoren er regnet som ett av de mest effektive verktøy for å søke etter lekkasjer på vannledninger og kan raskt avsløre lekkasjer selv over flere hundre meter med ledning. Korrelatoren regner seg frem til lekkasjepunktet ved å sammenlikne lyden i to målepunkter.

LOKAL-300 er konstruert for å være enkel å bruke. Ved korrelering har den et automatisk program som sjekker lyden gjennom hele frekvensområdet for å finne det beste filteret (med FFT analyse). Korrelatoren har hele 32 forskjellige filter for å elliminere forstyrrende lyder.

Resultatene kan lagres i instrumentet for senere utskrift eller overføring til PC. For at korrelatoren skal gi en nøyaktig anvisning av lekkasjen er det nødvendig å taste inn rørlengden mellom sensorene samt rørets diameter og materiale (stål, duktilt, kobber, pvc osv.). Dersom røret består av flere materialer må disse legges inn i riktig rekkefølge. Dette er viktig for at korrelatoren skal kunne regne seg frem til lekkasjens eksakte posisjon på ledningen. Måleresultatene kan lagres for senere utskrift eller overføring til PC. Lagrede måleresultater kan når som helst hentes frem for å utprøve nye rørinnstillinger. Dette er en fordel dersom man ikke har nøyaktig informasjon om rørledningen for hånden.

Etter en korrelering bør en marklytter benyttes for å bekrefte resulatet fra korrelasjonen.Ved marklytting med LOKAL-300 må markmikrofonen (tilleggsutstyr) kobles til prosessoren. Markmikrofonen og programmet for marklytting er det samme som er benyttet i den avanserte Aqua M-200 marklytter og er av høy kvalitet.

 

 

Spesifikasjoner

Prosessering: Digital 32 bits korrelasjon med 10 bits oppløsning (5MHz)
Maks. tidsforsinkelse: 2000 millisekunder
Presisjon (pr. 100 m): 5 cm
Støyfilter: Automatisk for 50 Hz nettspenning
Valg av frekvensfilter: 32 analoge filtre - 16 høy og 16 lav. Automatisk eller manuelt oppsett
Frekvensbåndbredde: 1-4800 Hz
Valg av hastighet: Automatisk innstilt etter rør materiale. Mulighet for manuell overstyring.
Skjerm type og oppløsning: 64 x 240 punkters LCD med baklys.
Spesielle funksjoner: Måling av lydhastighet. Måling på blandet rør. Lytte modus for marklytting. Dataoverføring til PC. Automatisk FFT analyse for å finne beste filter. Koherensfunksjon. Automatisk eller manuelt filter oppsett. Lagring og redigering av resultater i minne.
Minne for lagring: Minne for lagring av opptil 20 korrelasjoner
Tilgjengelige sensorer: Mikrofoner, hydrofoner, markmikrofon og ventilmikrofon
Radiofrekvenser: 440.925 og 441.125 MHz med godkjenning fra NPT
Utganger Dataport for PC og utskrift til skriver. Hodetelefonutgang for lytting
Strømforsyning: NiCad batteripakke som gir opptil 20 timers drift
Batterilading: Fra sigarettenner i bil (12V) eller fra 220V AC
Ladetid: 4 timer
Størrelse: Prosessor: 265 x 115 x 160 mm. Sender: 200 x 95 x 165 mm
Beskyttelse mot vann: Prosessor og sendere kan stå ute i regn (IP65). Mikrofoner kan senkes ned i vann (IP68).
Vekt: Prosessor: 3 kg. Sender: 2,5 kg. Komplett i koffert: 15 kg
Anvendelsesområde: -10 til 55°C

 

Disse sidene blir ikke lenger oppdatert. Gå til våre nye internettsider på http://www.detektor.no for oppdatert informasjon.

Haugenveien 2, 1400 Ski
telefon: 64 94 30 70

email: eskel@online.no
Internett: http://www.eskel.no
 
Copyright © 2003 Eskeland Electronics