NYHET: Lekkasjesøking med Sensistor

Svenske Sensistor AB har utviklet en bærbar detektor som kan lokalisere selv de minste lekkasjer på vannledninger og på andre lukkede systemer. NASA, BOEING og VOLVO er eksempler på bedrifter som i mange år har satt sin lit til Sensistor utstyr for å finne lekkasjer i drivstofftanker og kjølesystemer. Sensistor utstyr benyttes også til å finne lekkasjer på kabler der gass eller olje blir benyttet som isolator.

 

Sensistor fordeler:

  • Gir ofte resultat der annet utstyr ikke fører frem
  • Kan anvendes for lekkasjesøking på alle typer rør og lukkede systemer
  • For små såvel som store lekkasjer
  • Stort utvalg av sensorer tilpasset forskjellige omgivelser
  • Registrerer hydrogen ned til 0.0001%
  • Kan brukes i kulde ned til -20°C
  • Meget enkel å betjene
  • Innebygget ladesystem med 10 timers driftskapasitet
  • Reagerer kun på hydrogen. Ingen falske utslag fra andre gasser

 

Klikk denne linken for animasjon.

 

Sensistor Hydrogen Detektor kan raskt og effektivt påvise lekkasjer ved hydrogen metoden. Dette innebærer å tilføre rørledningen en gassblanding som inneholder hydrogen. En blanding av 5% hydrogen og 95% nitrogen (formiergass) kan benyttes med godt resultat. Dette er en gassblanding som er lett tilgjengelig da den benyttes for å forhindre oksydering ved sveising. Metoden har ingen negative effekter på vannet og miljøet forøvrig. Hydrogen og nitrogen er naturlige stoffer og det er ingen brannfare forbundet med å bruke hydrogen i slike konsentrasjoner.

Gassen overføres fra gassflasken til rørledningen gjennom reduksjonsventil og trykkslange.

Hydrogen er den letteste av alle gasser. Når hydrogenet kommer ut av lekkasjen vil den stige og den vil også trenge gjennom harde overflater i asfalt og betong. Lekkasjesøking etter hydrogen metoden er relativt nytt, men metoden brer om seg ettersom den har blitt benyttet med suksess på lekkasjer som ikke har latt seg påvise med tradisjonelt utstyr som korrelator og marklytter.

Svenske Sensistor AB har ved hjelp av ny teknologi konstruert en detektor som er ekstra følsom for hydrogen og som derfor egner seg godt til lekkasjesøking etter hydrogen metoden. Sensistor Hydrogen Detektor er liten og lett og den er meget enkel å ta i bruk. Detektoren leveres med 3 forskjellige prober - håndproben, vakumproben og stikkproben. Omgivelsene bestemmer hvilken probe som er mest aktuell.

 

8012 Kontrollenhet
Kontrollenheten er solid og veier i underkant av 4 kilo. Den er pakket inn i en skinnveske. Oppladbare batterier sørger for ca. 10 timers drift og enheten kan plugges rett i en strømkontakt for lading etter bruk. Lyd og visemeter indikerer nærvær av hydrogen når sensoren er tilkoblet. Den har en testfunksjon for sensor og batterikapasitet samt regulerbar følsomhetskontroll. Med 8012 følger med en liten håndprobe som oppbevares sammen med ladekabel i et kammer på bunnen av skinnvesken.

Temperaturtålighet -20°C til 50°C 
Følsomhet 0.0001% hydrogen
Indikasjon Lyd og viser
Batterikapasitet ca. 10 timer
Dimmensjoner 300*130*200 mm
Vekt 3,8 kg

 

8612 Vakumprobe
Vakumproben er konstruert for å maksimere opptaket av hydrogen fra grunnen. Vakumproben er utstyrt med en sugepumpe som drives av oppladbare batterier med kapasitet til ca. 10 timers drift. Den har en innebygget hydrogen sensor som forbindes til kontrollenheten med kabel. Vakumproben kan benyttes med M12 slepevogn for rask og effektiv søking over store flater.

Temperaturtålighet -20°C til 50°C 
Pumpekapasitet Justerbar 0.5 - 1 liter/sek.
Batterikapasitet ca. 10 timer
Responstid 1-3 sekunder
Lengde 905 mm
Vekt 1.5 kg

 

8212 Stikkprobe
Stikkproben er konstruert for krevende terreng der vakumproben ikke kan benyttes. I snø, sump, leire, eller i situasjoner der vegetasjon gjør det vanskelig å benytte vakumproben. Stikkproben inneholder en hydrogen sensor som er forbindes til kontrollenheten med kabel.

Temperaturtålighet -20°C til 50°C 
Responstid 1 sekund
Lengde 905 mm
Vekt 0.54 kg

8712 Kanalprobe
Benyttes for lekkasjesøking i kulvert. Sensorn er plassert i spissen av en 100 meter lang glasfiberstav, som innføres i kulverten. Kan leveres med lengdemåler.

Temperaturtålighet -20°C til 50°C 
Responstid 1 sekund
Lengde 100 m
Vekt 10 kg

F12 Håndvifte
Lett og robust batteridrevet vifte. Meget effektiv for å vifte gassen i riktig retning som f.eks. ved bruk av kanalsonde i kulvert.

Lengde 25 cm
Vekt 250 g
Strømforsyning 9V batteri

 

 

Disse sidene blir ikke lenger oppdatert. Gå til våre nye internettsider på http://www.detektor.no for oppdatert informasjon.

Haugenveien 2, 1400 Ski
telefon: 64 94 30 70

email: eskel@online.no
Internett: http://www.eskel.no
 
Copyright © 1999 Eskeland Electronics