Eskeland Electronics agenturer

 

FISHER RESEARCH LAB er oppfinneren av den moderne metalldetektor og regnes blant verdens ledende produsenter av metalldetektorer og rør/kabelsøkere.

En metalldetektor består i enkelhet av en radiosender og radiomottager med hver sin sirkulære antenne i søkehodet. Et radiosignal konsentreres ned i bakken og reflekteres tilbake til mottageren dersom det treffer metall. Professor Gerhard Fisher, oppdaget prinsippet i slutten av 20-årene i sitt arbeid med å utvikle et navigeringssystem for fly og luftskip ved hjelp av radiosignaler. Metaller reflekterer radiosignaler og det er denne egenskapen metalldetektorer utnytter.

I 1931 ble FISHER RESEARCH LABORATORY grunnlagt i California, USA, og i 1937 fikk Gerhard Fisher patent på verdens første metalldetektor. Fremragende ingeniører og et kontinuerlig arbeid i utvikling og utprøving har gitt FISHER en posisjon som ledende produsent av metalldetektorer for hobby, arbeid og industri.

Dagens leveringsprogram omfatter også lekkasjesøkere og diverse feilsøkingsutstyr.

 

SUBSITE ELECTRONICS er et selskap under DITCH WITCH, en av verdens største produsenter av horisontale borremaskiner. DITCH WITCH var ikke fornøyd med det utstyret som var tilgjengelig for lokalisering og parameteravlesning (dybde, pitch, roll) av borrehodet. SUBSITE ELECTRONICS ble startet opp for å utvikle elektronisk måleutstyr for denne oppgaven.

I slutten av 80 årene startet utviklingen av SUBSITE 75TR rør/kabelsøker, den første heldigitale kabelsøker. I løpet av 1995 sto denne kabelsøkeren klar, det skulle koste Substite 10 millioner dollar, men resultatet har blitt en kabelsøker som setter nye standarder med hensyn på presisjon og pålitelighet.

 

SPECTRASCAN er et firma i den multinasjonale BIWATER gruppen som leverer en rekke forskjellige produkter og tjenester til vann og avløpsrelatert industri.

SPECTRASCAN leverer et bredt spekter av måleinstrumenter til vannindustrien og er kanskje mest kjent for sin MICROLOG og SPECTRALOG serie med dataloggere for nettverksanalyse av trykk og mengde samt AQUACORR lekkasjekorrelator.

AQUACORR, MICROLOG og SPECTRALOG har i løpet av de siste årene etablert SPECTRASCAN som en av verdens ledende produsenter av utstyr for lekkasjesøking.

 

Svenske Mala Geoscience er en av veiviserene i utviklingen av radarløsninger for lokalisering av underjordiske rør og kabelanlegg. Den nye EASY LOCATOR setter nye standarder når det gjelder pris, ytelse og brukervennlighet.

 

Svenske SENSISTOR TECHNOLOGIES har bygget sin virksomhet rundt en ny og kompakt hydrogen sensor med høy følsomhet. Sensoren har også den fordelen at den ikke reagerer på andre gasser og dette eliminerer falske utslag.

SENSISTOR har utviklet en rekke forskjellige måleinstrumenter for tetthetsprøving og lekkasjesøking som utnytter denne teknologien. Hydrogen er den letteste og tynneste av alle gasser og derfor egner den seg meget godt for å lokalisere selv de minste lekkasjer. NASA, BOEING og VOLVO er noen eksempler på verdenskjente selskaper som benytter SENSISTOR teknologien i sin kvalitetssikring.

Vi har hatt meget god respons på H8012 Hydrogen Detektor for lekkasjesøking på vannledninger og varmeanlegg med Naton (5% Hydrogen, 95% Nitrogen) som sporgass. Gassen føres inn i ledningen fra 50 liters flaske (200 bar) via reduksjonsventil (0-15 bar) og slange. Metoden har funnet lekkasjer som ikke har latt seg spore opp med annet utstyr.

 

FAST GmbH er tysk firma som har spesialisert seg på utstyr for lekkasjesøking. Leveringsprogrammet er omfattende og inkluderer marklyttere, ventillyttere, korrelatorer, lydloggere og sporgassutstyr. FAST har en lang tradisjon i utvikling grensesprengende produkter.

I 1983 ble den første digitale FFT korrelator (forløper til LOKAL 100/5) utviklet av ingenører på det prestigetunge Fraunhover instituttet i Tyskland og gode tilbakemeldinger fra markedet førte til at ingenørene bak produktet etablerte FAST for å starte masseproduksjon av denne korrelatoren (1985).

FAST var den første produsenten til å masseprodusere lydloggere (1987) og nå leder de utviklingen med sitt AZ-100 LEAKSTATION system. FAST har også utviklet en ny metode for å lytte opp vannledninger i plast med PWG Trykkpulsgenerator.

 

QUADRINA LTD er et engelsk firma som utvikler flyttbare mengdemålere av innstikkstype. Måleren består av en liten turbin som plasseres inn i midten røret gjennom en 25 mm anborring og som måler hastigheten til vannet /mediet som passerer. Alle målerene levers som standard med pulsutgang, men kan også leveres i 4-20mA utgave.

QUADRINA målere er meget solid bygget og rotoren sitter på et sveitsisk presisjonskulelager med meget lav friksjon. Rotor og kulelager kan lett byttes ut ved behov.

 

 

Disse sidene blir ikke lenger oppdatert. Gå til våre nye internettsider på http://www.detektor.no for oppdatert informasjon.

Haugenveien 2, 1400 Ski
telefon: 64 94 30 70

email: eskel@online.no
Internett: http://www.eskel.no
 
Copyright © 1998 Eskeland Electronics