Subsite 75TR rør og kabelsøker

75TR i aksjon]  [75TR og komponenter]  [75R kontrollpanel]
Subsite 75TR er et kraftig verktøy konstruert for den profesjonelle påviser og dekker alle behov innen rør og kabelsøking. Patentert teknologi setter nye standarder med hensyn på presisjon og pålitelighet.
 
SOLID KONSTRUKSJON
Den lette (2,0 kg) og robuste mottageren er velbalansert for maksimal komfort. Senderen kan lukkes sammen til en koffert slik at den blir lett å bære og kontrollpanelet beskyttes. Membranknapper på mottager og sender hindrer inntrengning av vann og støv. Knappene er plassert slik at mottageren enkelt kan betjenes med én hånd. Subsite Electronics er ISO-9001 sertifisert av Det Norske Veritas. Dette er et kvalitetstempel som krever høy standard på alle nivåer i utvikling og produksjon.
 
DIGITAL SIGNALPROSESSERING
75R mottager baserer seg på en patentert metode for digital signalprosessering, DSP. Dette gir en rekke fordeler, spesielt når det gjelder presisjon og pålitelighet. Påliteligheten vil ikke variere med temperatur, fuktighet eller ettersom de elektroniske komponentene eldes. DSP kretsløpet er også mindre følsomt for elektromagnetiske forstyrrelser og krever færre komponenter. Dette reduserer sjansen for elektroniske feil og øker levetiden. En funksjon som sammenlikner signalstrøm gjør det lettere å identifisere og følge én utvalgt leder i områder med flere ledere.
 
USLÅELIG FLEKSIBILITET
75TR tilbyr en rekke aktive og passive moduser for å kunne takle forskjellige forhold og vanskelige områder. Ved aktiv søking brukes 75T sender for å aktivere rør og kabler med et signal på 1, 8, 29 eller 80 kHz. Senderen kan aktivere nærliggende ledere induktivt når den plasseres på bakken. Direkte tilkobling eller tangtransformator kan benyttes for mer effektiv signaloverføring.
Ved passiv søking benyttes 75R mottager til å finne ledere ut i fra de strømmer som oppstår naturlig i lederen. 75R kan finne frem til 50 Hz strømførende kabler samt ledere som plukker opp radiosignaler - RF - fra omgivelsene (50 Hz og RF er tilleggsopsjoner).
UNIKE FUNKSJONER
75R kan raskt veksle mellom flere antenne-konfigurasjoner (peak, dobbel peak og null) for sikrere påvisning i vanskelige områder. Den erfarne bruker vil sette stor pris på 75R's nyanserte respons ved påvisning. Forskjellige ledere kan skilles på lyden de avgir. Dette øker sikkerheten ytterligere. 75R kan også benyttes med muldvarpsender til å spore opp ikke-metalliske rør og med EML markørsøker for lokalisering av elektromagnetiske markører som OmniMarker. [mer om EML]

Instruksjonsvideo er tilgjengelig på forespørsel.

Anvendelsesområde: -20° til +50° C
Aktive frekvenser: 1, 8, 29, 80 kHz, 29 + 80 kHz samtidig
Passive frekvenser: 50 Hz, RF1, RF2
Antennekonfigurasjoner: Null, Peak, Dobbel-peak
Utgangseffekt: 100mW - 3W
Dybderekkevidde: ca. 6 meter
Indikeringsnøyaktighet (dybde / senterlinje)
Dybde +/- 3% (<3 m)
Senterlinje +/- 1%
Vekt (sender / mottager) 2,0 kg / 5,7 kg
Samlet i koffert 15,0 kg
Batterier (sender / mottager) 6 stk 1,5V (D) / 6 stk 1,5V (C)
Batterilevetid (sender / mottager): Opptil 20 timer
Fargebrosjyre og spesifikasjoner i pdf format: Subsite75.pdf

 

Disse sidene blir ikke lenger oppdatert. Gå til våre nye internettsider på http://www.detektor.no for oppdatert informasjon.

Haugenveien 2, 1400 Ski
telefon: 64 94 30 70

email: eskel@online.no
Internett: http://www.eskel.no
 
Copyright © 1998 Eskeland Electronics