Kort om rør og kabelsøkere og fremtidens løsninger for lokalisering av underjordiske anlegg

 

En tradisjonell rør/kabelsøker består av en sender og en mottager. Senderen legger et signal på lederen som skal lokaliseres og mottageren benyttes til å finne igjen dette signalet. Det finnes forskjellige metoder for å overføre senderens signal til lederen man ønsker å kartlegge.


Induktiv metode
Induktivt søk med bærestang
Induktiv metode med tangtransformator
Konduktiv metode
Passive metoder

Nye funksjoner og trender

Identifisering av leder ved beregning av signalstrøm
EML - Elektronisk Markør Lokalisator
GPS og rør/kabelsøking
Radar for lokalisering av rør og kabler

Ønsker du å lære mer om kabelpåvisning? Ta kontakt for informasjon om våre kurs!

 

Induktiv metode

Denne metoden baserer seg på at senderen plasseres over lederen og induserer en strøm (et signal) i lederen. I forhold til de andre metodene gir den induktive metoden en svak overføring av senderens signal. Signalet må kobles gjennom luft og svekkes derfor kraftig.

Illustrasjonen viser TW-6 i induktivt oppsett.

[tilbake til toppen]

 

Induktivt søk med bærestang

Denne metoden skiller seg fra de andre induktive og konduktive metoder ved at den ikke trenger noe utgangspunkt for plassering/oppkobling av sender. Sender og mottager monteres på en bærestang (tilleggsutstyr). Metoden egner seg dersom man skal søke etter kabler og rør i ukjent terreng. Det er kun TW-6 som har denne muligheten.

[tilbake til toppen]

 

Induktivt med Tangtransformator

Her brukes en tang som omsluttes lederen man ønsker å kartlegge. Dette er den mest utbredte metoden for påvising av kabler.

Illustrasjonen viser TW-770 sender i oppsett med tangtransformator.

[tilbake til toppen]

 

Konduktiv metode

Den konduktive metode baserer seg på at senderen blir satt i det direkte kretsløp mellom lederen og jord. Denne metoden gir generelt den beste overføring av senderens signal. Konduktiv metode må ikke benyttes på spenningsførende ledere.

Illustrasjonen viser TW-6 i konduktivt oppsett. Senderen er koblet til røret og til jord.

[tilbake til toppen]

Passive metoder [tilbake til toppen]

Ved passivt søk benyttes mottager alene til kabelpåvisning. Mottager må ha innebygget mulighet for søk etter 50 Hz signaler eller radiosignaler RF. Disse metodene er generelt mindre presise sammenliknet med søking ved bruk av sender, men finner sin anvendelse ved grovsøking og der en leder er alene uten kjente ledere i nærheten.

 

Identifikasjon av leder ved beregning av signalstrøm [tilbake til toppen]

Dette er en funksjon som finnes på Subsite 75TR og som baserer seg på å kalkulere ut signalstrømmen ved å måle signalets/lederens signalstyrke og dybde. I teorien skal man kunne skille ledere ved å sammenlikne signalstrømmen. Ved riktig oppkobling av sender er det er liten sannsynlighet at to forskjellige ledere har samme signalstrøm.

I praksis er ikke funksjonen 100% sikker da den tar utgangspunkt i ideelle forhold uten forstyrrelser, men den kan likevel fungere som et godt hjelpemiddel.

 

EML - Elektronisk Markør Lokalisator

Flere produsenter leverer utstyr for å søke opp EML markører (se OmiMarker). EML søkeren fra Subsite Electronics er et selvstendig instrument som festes til bunnen av Subsite 75R mottager og gjør det mulig å lokalisere markører samtidig som kabelpåvisning pågår. EML søkere sender ut et signal som reflekteres av markøren. Markørene leveres i forskjellige utgaver for everk, televerk, og vannverk og EML kan skille mellom disse.

[tilbake til toppen]

 

 

 

 

 

 

 

GPS - Global Positioning System [tilbake til toppen]

Flere kabelsøkere er utrustet med en inngang/utgang for GPS logger. Ideen er at man kan trykke på en knapp på kabelsøkeren slik at dybde og posisjon automatisk registreres.

 

EASY LOCATOR - Ny radar for lokalisering av rør og kabler

 

 

Disse sidene blir ikke lenger oppdatert. Gå til våre nye internettsider på http://www.detektor.no for oppdatert informasjon.

Haugenveien 2, 1400 Ski
telefon: 64 94 30 70

email: eskel@online.no
Internett: http://www.eskel.no
 
Copyright © 1998 Eskeland Electronics